Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2015

dangerous-true
3833 689f 500
love. <3
dangerous-true
3691 164c
dwie pasje. <3

May 06 2015

dangerous-true
Tu nie chodzi tylko o seks, chociaż nie zamienilabym na żaden inny. Chodzi o Ciebie.
dangerous-true
Potrzebuję bliskości. Potrzebuję czuć, że jestem komuś potrzebna. Że ktoś na mnie czeka z utęsknieniem. Że jestem ważna dla kogoś. Żeby ktoś czekał na to aż wpadnę mu w ramiona. Potrzebuje tego wszystkiego i wielu innych, może dla kogoś błahych rzeczy. Mi tego brakuje. Mam niedosyt. Ciebie.
Reposted byvellinimonoomimerifyouleaveskaryfikaacjaduszy

May 05 2015

dangerous-true
Jeszcze żaden mężczyzna nie patrzył na mnie tak jak on.
— zakazany owoc podobno smakuje najlepiej...
dangerous-true
Nie ufaj.
Nie przywiązuj się.
Nie czekaj.
dangerous-true
“ Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko. ”
— akie banalne a takie cholenie trudne.
dangerous-true
“ A co byś zrobił, gdybyś mógł cofnąć czas? Zrobiłbyś to dobrze, czy spieprzył jeszcze raz? ”
— ?????
Reposted bymarcepanowy marcepanowy
dangerous-true
pogubiłam się.
nie wiem dokąd zmierzam.
nie wiem kogo mam przy sobie zatrzymać.
każdy okazuje się parszywą świnią.
HALO. zgubiłam się.

pomocy.
dangerous-true
dangerous-true
Tęsknić jest łatwiej za kimś, niż po kimś.
— Puste łóżko przyprawia mnie o ból.
Reposted fromnemomen001 nemomen001

March 03 2015

dangerous-true
Hej, a pamiętasz ten czas, kiedy jeszcze dla ciebie istniałem?
— fb.: idź sobie
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viapassionative passionative

March 02 2015

dangerous-true
Lubię myśleć, że może myślisz o mnie
Reposted fromromantycznosc romantycznosc viamissmaya missmaya

February 28 2015

dangerous-true
Stań się słońcem, a wszyscy cię zobaczą.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromjoyce-james joyce-james viapianistka pianistka

February 24 2015

dangerous-true
7585 ce04
dangerous-true
7584 b1b2
Reposted byhopefulness hopefulness
dangerous-true
Lubię Cię. Bardzo. A jeszcze bardziej się cieszę, że mogę Cię lubić.
— Janusz Leon Wiśniewski – Samotność w sieci
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxoxou xoxou

February 22 2015

dangerous-true
8556 83d1
dangerous-true
dangerous-true
8515 b062
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl